SPRINTER
 


Ogres novada atklātais čempionāts distanču slēpošanā
Starts: 22.01.2011 12:00:00 Pieteikšanās līdz: 20.01.2011 23:59:00

Ogres novada atklātais čempionāts distanču slēpošanā.

 

 

1.      Sacensību mērķis:

-          popularizēt distanču slēpošanu kā veselīgu un pieejamu aktīvās atpūtas un sporta veidu.

-          noskaidrot labākos slēpotājus bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru grupās.

2.      Sacensības organizē: Ogres Novada Pašvaldība, Ogres novada Sporta centrs, Ogres Slēpotāju Klubs.

3.      Galvenais tiesnesis: Inesis Babāns.

4.      Dalībnieki: sacensībām var pieteikties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, vai ārzemnieks, kuram ir atbilstošs ekipējums un kura veselības stāvoklis un sagatavotības pakāpe ļauj veikt izvēlēto distanci, atbilstoši vecuma grupai.

5.      Sacensību vieta: Ogres Zilo kalnu distanču slēpošanas trase.

6.      Sacensību laiks: sestdien, 2011. gada 22.janvāris, starts pl.12:00

7.      Pieteikšanās: iepriekšējā pieteikšanās www.izturiba.lv , līdz 20.janvārim pl. 24:00, ievērojot pieteikuma formu. Rakstiski pieteikties, un samaksāt dalības maksu var arī www.nesedimajas.lv slēpju nomātavā, Mālkalnes prospektā 26, Ogrē, un veikalā „GO SPORT”, t/c „Dauga” , līdz 20. janvāra darba laika beigām, aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikties var arī sacensību dienā, par paaugstinātu dalības maksu, no pl. 10:00 līdz pl. 11:00. (tādā gadījumā dalībnieks nepiedalās starta numuru izlozē, bet startē tiesnešu norādītajā laikā.)

8.      Vecuma grupas un distances:

             -    S 9, V9,     2002. gadā dzimuši un jaunāki         ~ 500m.(kopējais starts)

             -    S12, V12   2001.- 1999. dz.g.                            ~  1km.

             -    S15, V15   1998.- 1996. dz.g.                            ~  4km.(1.aplis)

             -    S18, V18   1995.- 1993. dz.g                             ~  8km.(2 apļi)

             -    S                1992.- 1982. dz g.                            ~  8km.(2apļi)

             -    V                1992.- 1972. dz.g.                           ~  12km.(3apļi)

             -    S30+          1981.- 1967.dz. g.                           ~    8km.(2apļi)

             -    V40+          1971.- 1957. dz.g.                          ~    8km.(2apļi)

             -    S45+          1966. un vecākas,                           ~    4km.(1aplis)

             -    V55+          1956. un vecāki,                             ~   4km.(1aplis)

           Organizatori var mainīt distanču garumus atkarībā no sniega apstākļiem un drošības apsvērumu dēļ.

           Ja kādā no vecuma grupām ir mazāk par trīs dalībniekiem organizatori var grupas apvienot.

      Starts individuālais ar 30 sekunžu intervālu. Starts tiek dots pa distancēm, augošā vecuma grupu secībā atbilstoši starta numuriem.

      Ja dalībnieks nokavē savu starta laiku, tad viņš ir no sacensībām izstājies.

Visas distances tiek veiktas BRĪVAJĀ SLĒPOŠANAS STILĀ.

9.      Dalības maksa: ja dalībnieks pieteicies iepriekš, līdz 20. janvārim:

            S9, V9, S12, V12, S15,V15,                                   bez maksas

            S18, V18,                                                                       Ls 2,00

            S, V, S30+, V40+ ,S45+, V55+                                     Ls 3,50

       Piesakoties sacensību dienā :

            S9, V9,                                                                   bez maksas

            S12, V12, S15,V15,S18, V18,                                      Ls 3,50

            S, V, S30+, V40+ ,S45+, V55+                                    Ls 6,00

 

          

10.  Apbalvošana: Visu vecuma grupu pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomus, uzvarētāji balvas.

Ātrākie Ogres novadu (Ogre, Ikšķile, Ķegums, Lielvārde) slēpotāji pieaugušo vecuma grupās saņem LAIKRAKSTA “OGRES VĒSTIS VISIEM” BALVAS.

11.  Drošība: Saņemot starta numuru dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu, apņemas to ievērot un uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā. Par nepilngadīgiem sacensību dalībniekiem atbild viņu vecāki, treneri vai pavadošās (pilngadīgās) personas.

Sacensību laikā trasē atrodas tikai startējušie dalībnieki ar uz krūtīm piestiprinātiem starta numuriem.

Lēnākiem slēpotājiem distancē jāpalaiž garām ātrākie slēpotāji pēc pirmā pieprasījuma.

Ja sacensību dalībnieks piedzīvojis kritienu, tam nekavējoties jāatbrīvo trase tā, lai netraucētu citiem dalībniekiem.

Ja sacensību dalībnieks redz, ka kādam citam dalībniekam ir nepieciešama palīdzība, tad dalībnieka pienākums par to ziņot tuvākajam trases tiesnesim.

Par starta kārtības jaukšanu, atbilstoša dalībnieka numura nepiestiprināšanu redzamā vietā uz krūtīm, sacensību distances neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.

Par sacensību dalībnieka, trenera, komandas pārstāvja, pavadošās personas nesportisku rīcību, tiesnešu darba traucēšanu , nolikuma neievērošanu, sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.

12.  Protesti: tiek pieņemti rakstiskā veidā pusstundas laikā pēc attiecīgās grupas finiša    iemaksājot Ls20,-. Ja protests tiek atzīts par pamatotu iesniedzējs saņem naudu atpakaļ.

13.  Kontakti: e-pasts:   inesis@izturiba.lv     tel. mob. +371 27896594